Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Mataró
NIF: P0812000H

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Tordera 37
Municipi: Mataró (08302)
Codi Postal:
Provincia: Barcelona

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Mataró
NIF: P0812000H

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Tordera 37
Municipi: Mataró (08302)
Codi Postal: 08302
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Juan Carlos Jerez Juan Carlos Jerez

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec David Bote Paz Alcalde Mei Ros Directora gerent Juan Carlos Jerez President

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

Mataró Televisió:

DECISIONS

Mataró Televisió ():