Documents

 

En aquesta secció podreu trobar els documents relacionats amb el Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual.

 

01/09/2016 - Amb els joves no s’hi juga

04/10/2014 - Els menors i la publicitat dels jocs d’atzar en línia

01/10/2014 - La representació de les persones grans a la televisió

01/07/2013 - Superar els estereotips en els mitjans de comunicació audiovisual. Recomanacions

13/11/2012 - El dret d'accés als mitjans de comunicació audiovisual

19/11/2012 - Jornada de debat i reflexió: "El dret d'accés als mitjans de comunicació audiovisual públics" el  27 de novembre de 2012

21/06/2010 - El tractament del territori en els mitjans audiovisuals

29/11/2010 - Publicitat en l'entorn familiar

17/12/2010 - Les formes de discriminació per motius d'orientació sexual i d'identitat de gènere en els mitjans de comunicació audiovisual

 31/12/2010 - La publicitat en l'entorn familiar: activitats per al debat

01/05/2009- Les formes de discriminació per motius de discapacitat en els mitjans de comunicació audiovisual

 13/05/2009Els informatius a la televisió

 15/12/2009 - Reglament de funcionament intern del Fòrum d'entitats de persones usuàries de l'audiovisual

 15/12/2009 - Recomanacions sobre els serveis de tarificació addicional d'enviament de missatges (SMS I MMS) i/o telèfons utilitzats en la programació dels mitjans de comunicació audiovisual

14/05/2008 - Les formes de discriminació a les persones grans en els mitjans de comunicació audiovisual

31/12/2008 - La publicitat dels jocs d'atzar

01/04/2007 - Les formes de discriminació a les dones en els mitjans de comunicació audiovisual

01/04/2007 - Les formes de discriminació per motius de salut en els mitjans de comunicació audiovisual

20/04/2007 - 3 anys del llibre blanc: l'educació en l'entorn audiovisual. Estat de la qüestió

01/07/2007 - Carta dels drets de les persones usuàries dels mitjans de comunicació audiovisual

01/09/2006 -  Televisió i família. Activitats per a debat

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 1 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 2 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 3 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 4 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 5 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 6 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 7 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 8 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 9 (vídeo)

01/09/2006 -  TV i família. Recomanació 10 (vídeo)