Antena 3 TV i Telecinco van cobrir la campanya electoral catalana donant prioritat al PSOE i al PP

•    Els mitjans de RTVE (La1 i TVE Catalunya), a diferència de les televisions privades, van tendir a la proporcionalitat en relació amb els resultats de les eleccions anteriors

•    Els dos mitjans de la CCMA (TV3 i Catalunya Ràdio) van equilibrar els temps de les candidatures principals, amb 7 punts percentuals de diferència entre el que té més temps i el que en té menys en el cas de TV3

•    El conseller del CAC responsable de pluralisme, Enric Casas, diu que Antena 3 TV i Telecinco van fer un seguiment de la campanya en clau de política estatal
 

Antena 3 TV i Telecinco van cobrir la campanya de les eleccions al Parlament de Catalunya primant els dos partits principals en l’àmbit estatal (PSOE i PP) i   deixant amb percentatges molt baixos altres partits que tenien representació electoral en el Parlament de Catalunya, segons un informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) que analitza les cobertures realitzades pels set principals mitjans audiovisuals que es reben a Catalunya.

Els dos mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio), per la seva part, van aplicar una fórmula per equilibrar els temps de les vuit candidatures que tenien representació parlamentària, mentre que les televisions de la corporació RTVE (La1 i TVE Catalunya) van tendir a la proporcionalitat entre els temps de les candidatures i els resultats de les eleccions al Parlament anteriors.

Aquestes conclusions es desprenen d’un informe del CAC, que fa un primer lliurament de dades del seguiment de la campanya electoral correponent a les eleccions al Parlament del 12M.

El conseller responsable de l’àmbit de pluralisme del CAC, Enric Casas, ha dit: “D’entrada, cal dir que tots els mitjans analitzats van fer una cobertura on es veien representats tots i cadascun dels partits amb representació al Parlament, però a l’hora de quantificar els temps, constatem que les televisions privades d’àmbit estatal han fet una cobertura en clau estatal i no, en canvi, una cobertura en relació amb l’àmbit on es feien les eleccions, és a dir, Catalunya. Això suposa un biaix informatiu que caldria corregir”.

Temps partitsAntena 3 TV va centrar la cobertura en dos partits: el PSC-PSOE, amb un 33,2% del temps total i el PP, amb el 25,1%, tot i que aquest era el partit amb menys representació electoral en el Parlament de Catalunya. En síntesi, la diferència entre el candidat amb més temps i amb menys va ser de 32,5 punts percentuals, la més elevada de tot l’informe.

En una línia similar, Telecinco també va primar el PSC i el PP, de manera que la forquilla de temps entre el primer i l’últim candidat va ser de 23,8 punts percentuals.

En canvi, els dos mitjans de la CCMA analitzats en aquest informe, TV3 i Catalunya Ràdio, van fer un seguiment de la campanya amb la compensació dels temps més alta, sense arribar a la igualtat. El cas més accentuat d’anivellament va ser TV3, on la forquilla de temps entre el que en té més i el que en té menys va ser només de 7,6 punts percentuals. Catalunya Ràdio va encabir les vuit candidatures en una forquilla de 13,3 punts.

La1, per la seva part, va situar els vuit partits que van obtenir representació parlamentària en les eleccions del 2021 en una forquilla de 20,1 punts percentuals, respectant, de manera general, l’ordre del partits. Així, el primer partit en vots i escons (PSC) va obtenir el temps més elevat (25% del total) mentre que el PP, que era el que tenia menys representació electoral, va obtenir la cobertura més baixa (5,1%).

La cobertura de TVE Catalunya es va regir per un comportament similar, amb una forquilla de 19,5 punts percentuals entre el que té més temps i el que en té menys.

RAC1 va encabir les vuit candidatures en una forquilla de 13,2 punts entre el primer i l’últim, aplicant una fórmula a mig camí entre l’anivellament de la CCMA i la proporcionalitat estricta de RTVE.

Eleccions al Parlament de Catalunya del 12M. Dades de seguiment de la campanya electoral de les candidatures (del 26 d’abril al 10 de maig de 2024)