Àmbit competencial

Portada

El Consell té competència plena sobre els prestadors de serveis audiovisuals d'àmbit autonòmic i local, independentment de quin sigui el sistema de difusió emprat. Això inclou, entre d'altres, els mitjans següents:

punt Ràdios i televisions de la Generalitat
Punt Televisions privades d'àmbit català
punt Televisions d'àmbit local, tant públiques com privades
punt Ràdios en FM, tant públiques com privades
punt Prestadors de nous serveis de comunicació audiovisual establerts a Catalunya

El CAC té competències sobre els continguts en les desconnexions per a Catalunya de les cadenes d'àmbit estatal.

Mapa de prestadors de serveis de comunicació audiovisual

Mapa de Catalunya