Memòria anual

memoria

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya elabora anualment un informe sobre la seva actuació que és lliurat al Parlament i al Govern.

       
Memòria 2022 Memòria 2021 Memòria 2020 Memòria 2019
Memòria 2018 Memòria 2017 memoria 2016 memoria 2015
memoria 2014 memoria 2013 memoria 2012 memoria 2011
memoria 2010 memoria 2009 memoria 2008 memoria 2007
memoria 2006 memoria 2005 memoria 2004 memoria 2003
memoria 2002 memoria 2001