Memòria anual

memoria

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya elabora anualment un informe sobre la seva actuació que és lliurat al Parlament i al Govern.

       
Memòria 2020 Memòria 2019 Memòria 2018 Memòria 2017
memoria 2016 memoria 2015 memoria 2014 memoria 2013
memoria 2012 memoria 2011 memoria 2010 memoria 2009
memoria 2008 memoria 2007 memoria 2006 memoria 2005
memoria 2004 memoria 2003 memoria 2002 memoria 2001