Protecció dels menors

Foto portada

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) presta una atenció especial a la protecció dels menors d’edat, tant en el seu rol com a persones usuàries dels mitjans com quan hi apareixen. En concret, el CAC vigila els continguts perjudicials, la senyalització i l’adaptació dels continguts a les diferents franges horàries. El CAC supervisa tant els programes com la publicitat. També forma part de les competències del CAC garantir que els mitjans públics ofereixen una oferta destinada al públic infantil i juvenil suficient i de qualitat.

A més de la vigilància dels continguts emesos per la ràdio i per la televisió, en els darrers anys el CAC ha iniciat l’anàlisi dels continguts difosos mitjançant Internet, que és un àmbit amb un nivell de regulació menys definida. Cliqueu aquí per saber més sobre l’actuació del CAC en l’àmbit d’Internet.

El CAC vol subratllar que la tasca de protecció dels infants i els joves li correspon com a autoritat reguladora, però que l’efectivitat màxima en aquest camp només es pot aconseguir amb una tasca compartida entre el regulador, els mitjans, els publicistes, la comunitat educativa i les famílies.

Resulta fonamental en aquest àmbit la tasca d’alfabetització audiovisual que permet que els infants i els joves adoptin un esperit crític sobre els continguts que reben, en especial en l’àmbit d’Internet. Per aquesta raó, el CAC diposa d'un programa d’educació en comunicació audiovisual, que ja s’ha implementat en diversos centres educatius. Cliqueu aquí per saber més sobre el programa eduCAC.

ds

      

ds

ds