Ac.252/2010 en relació amb Autorització de l'arrendament de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica corresponents a les localitats de Bossost (88.2 MHz) i Lleida-Alpicat (102.2 MHz)