Acord 13/2009 en relació amb la senyalització del programa El cor de la ciutat per part de l'operador Televisió de Catalunya, SA