Acord 18/2009 en relació amb la senyalització del programa APM? Extra per part de l'operador Televisió de Catalunya, SA