Acord 254/2010 en relació amb l'Autorització de l'arrendament de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica corresponents a les localitats de Lleida (93.4 Mhz), Sort (89.6 Mhz) i Vielha (97.2 Mhz).