Acord 27/2024 sobre la queixa presentada pel portaveu i dos diputats del Grup Parlamentari de VOX al Parlament de Catalunya, en relació amb els continguts dels programes El punt D, Generació porno i (Re)pensant l’educació sexual, emesos per la CCMA

 • Queixes
 • Protecció de la infància i l'adolescència
 • Continguts perjudicials
 • Sexualitat
 • Educació sexual
 • Pornografia
 • Senyalització
 • Qualificació de continguts
 • Procediment sancionador
 • El punt D (programa)
 • Generació porno (programa)
 • Sense ficció (programa)
 • VOX (partit polític)
 • 3CAT
 • Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA
 • CCMA, SA