Acord 52/07 en relació amb la senyalització del programa Virus per part de l'operador Televisió de Catalunya, SA