Acord 80/2020 sobre la contractació del subministrament d’equips informàtics per al Consell de l’Audiovisual de Catalunya

agreement