Acord 81/2020 d’aprovació de l’Informe 22/2020, de 28 d’agost, de l’Àrea de Continguts, Presència de publicitat en el contingut dels vídeos generats per tiktokers

agreement