Instrucció general del Consell de l'Audiovisual de Catalunya per la qual es modifica la Instrucció general sobre la presència de la llengua i la cultura catalanes i de l'aranès en els mitjans de comunicació audiovisual

regulations