Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema

regulations