El CAC aprova iniciar el concurs públic per adjudicar 17 llicències de TDT local

  • Les 17 llicències pertanyen a 13 demarcacions i estan vacants, d’acord amb el mapa actual de la televisió digital local
     
  • Les persones licitadores tindran fins a l’11 de juny per presentar les propostes i el concurs s’ha de resoldre en un màxim de sis mesos

El Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), en sessió tinguda ahir, 6 d’abril, ha aprovat per unanimitat iniciar el concurs públic per adjudicar 17 llicències de TDT de titularitat privada i d’àmbit local, de conformitat amb la planificació que preveu el Pla tècnic nacional de la televisió digital local, aprovat pel Reial decret 439/2004, de 12 de març, i amb les modificacions successives.

Les 17 llicències, que pertanyen a 13 demarcacions, estan vacants i diverses resolucions judicials han determinat que s’han de treure a concurs. La relació de les llicències es detalla a l’annex d’aquesta nota de premsa.

Les llicències s’atorguen per un termini de quinze anys, sens perjudici de les renovacions que en preveu l’article 28 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual.

El termini de presentació de proposicions començarà l’endemà que es publiqui l’anunci de la licitació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i finalitzarà a les 14 hores de l’11 de juny de 2022. Les bases del concurs es publicaran al web del CAC el mateix dia que es publiqui l’anunci al DOGC.

El concurs s’ha de resoldre en el termini màxim de sis mesos, comptadors des que es publiqui la convocatòria al DOGC, sens perjudici del que disposa l’article 23 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).

El CAC té entre les seves funcions atorgar les llicències que habiliten per prestar el servei de comunicació audiovisual, segons l’article 115 de la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya.


ANNEX

PROVÍNCIA DE BARCELONA

Referència: TL02B

Denominació: Granollers

Canal múltiple: 40

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)

 

Referència: TL03B

Denominació: Cornellà Llobregat

Canal múltiple: 36

Nombre de llicències en licitació: 3 (programa núm. 2, 3 i 4)

 

Referència: TL04B

Denominació: Igualada

Canal múltiple: 37

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 3)

 

Referència: TL06B

Denominació: Mataró

Canal múltiple: 24

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 3)

 

Referència: TL10B

Denominació: Barcelona

Canal múltiple: 48

Nombre de llicències en licitació: 2 (programa núm. 1 i 4)

 

Referència: TL12B

Denominació: Sabadell

Canal múltiple:45

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 3)

 

PROVÍNCIA DE GIRONA

Referència: TL01GI

Denominació: Blanes

Canal múltiple: 46

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)

 

Referència: TL02GI

Denominació: Figueres

Canal múltiple: 48

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)

 

Referència: TL05GI

Denominació: Palafrugell

Canal múltiple: 25

Nombre de llicències en licitació: 2 (programes núm. 3 i 4)

 

PROVÍNCIA DE LLEIDA

Referència: TL01L

Denominació: Balaguer

Canal múltiple: 24

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)

 

Referència: TL04L

Denominació: Vielha Mijaran

Canal múltiple: 41

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)

 

PROVÍNCIA DE TARRAGONA

Referència: TL01T

Denominació: Reus

Canal múltiple: 32

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 3)

 

Referència: TL02T

Denominació: Tarragona

Canal múltiple: 39

Nombre de llicències en licitació: 1 (programa núm. 4)