Foto 1

El Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) va atorgar el primer guardó dels XXXIV Premis CAC a la investigació sobre comunicació audiovisual a Juan José Sánchez Soriano pel treball Análisis de Ficción Seriada con Componente LGTB+: Estudio de las Representaciones e Interpretaciones de Casos Españoles y Estadounidenses durante la Década 2011-2020. L’estudi conclou que, tot i l’augment quantitatiu de produccions que inclouen personatges del col·lectiu LGTB+, la seva imatge continua estant distorsionada.