Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Solsona
NIF: P2525700G

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Castell 20
Municipi: Solsona
Codi Postal: 25280
Provincia: Lleida

REPRESENTANT LEGAL

Nom David Rodríguez González

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec David Rodríguez González Alcalde

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Solsona FM (107.5): Mitjançant l'Acord 16/2019, de 5 de febrer, el Govern atorga a l'Ajuntament de Solsona la concessió definitiva per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència de caràcter municipal, la qual restarà substituïda per un règim de gestió directa amb el dret d'utilitzar l'espai radioelèctric corresponent i subjecta al compliment de les previsions contingudes al títol III de la Llei 22/2005. El Govern de la Generalitat va atorgar a l'Ajuntament de Solsona, a la sessió del 22 de juny 2004, l'adjudicació provisional d'una emissora per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència. DOGC núm. 7805, de 7 de febrer de 2019