Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Chest Game, SLU
NIF: B60670767

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Avinguda Diagonal 506
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08006
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Salvador Solé Boldú

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Salvador Solé Boldú Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Salvador Solé Boldú 100 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

SER Catalunya 104.0 El Vendrell (Baix Penedès)

Freqüència: 104.0 El Vendrell (Baix Penedès)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 04/05/1999
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2029
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No