Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Josefina Moreno Gris Presidenta Jesús García Jiménez Vicepresident Juan Carlos Ballvé Moreno Conseller delegat

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Unidad Editorial, SA 100 Directe RCS International Newspaper BV 73,75 Indirecte RCS Investimenti, Spa 26,24 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació