Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Xarxa Audiovisual Local, SL
NIF: B65908337

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Travessera de les Corts 131-159
Municipi: Barcelona (08028)
Codi Postal: 08028
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Francesc Pena Carbó

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Mercè Conesa Pagès Presidenta

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Diputació de Barcelona 100 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

La Xarxa + (): Mitjançant l'Acord 125/2022, de 14 de desembre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya mostra la conformitat amb la modificació de dades de la comunicació prèvia presentada per la societat Xarxa Audiovisual Local, SL (XAL) per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric del servei de plataforma de vídeo a la carta per internet La Xarxa +. Mitjançant l'Acord 76/2018, de 11 de juliol, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya mostra la conformitat amb la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric del el servei de plataforma de vídeo a la carta per internet XALA! Així mateix, el Ple també acorda inscriure la baixa del servei de comunicació audiovisual de televisió 'La Xarxa Televisions' mitjançant la plataforma d’IPTV Movistar +, en el Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

La Xarxa + ()

Freqüència: ()
Nom comercial: La Xarxa +
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.laxarxames.cat
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Altres, Pagament per subscripció, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No