Acord 8/2023 d’informe preceptiu relatiu a la proposta del contracte programa entre l’Ajuntament de Barcelona i Informació i Comunicació de Barcelona, SA, per a la prestació dels serveis públics locals de comunicació audiovisual de Barcelona pel 2023-2026

 • Prestadors
 • Informe preceptiu
 • Contracte programa
 • Barcelona
 • Ajuntament
 • Informació i Comunicació de Barcelona, SA
 • Servei públic
 • TDT local
 • Ràdio FM
 • Xarxes socials
 • Pàgina web
 • Betevé