Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Laura Campos Ferrer Alcaldessa Laura Campos Ferrer Presidenta

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació