Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament d'Ulldecona
NIF: P4315800E

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Major 49
Municipi: Ulldecona
Codi Postal: 43550
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Núria Ventura Brusca

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Núria Ventura Brusca Alcaldessa

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

Ràdio Ulldecona 95.0 Ulldecona (Montsià)

Freqüència: 95.0 Ulldecona (Montsià)
Nom comercial: Ràdio Ulldecona
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei:
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió:
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No