Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Canal Costa Catalana, SL
NIF: B67217414

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Verge de Guadalupe 28
Municipi: Esplugues de Llobregat
Codi Postal: 08950
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Frederic Cano Campos

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Frederic Cano Campos Administrador mancomunat Montserrat Pérez Saborit Administradora mancomunada

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Montserrat Pérez Saborit 45 Directe Frederic Cano Campos 45 Directe ETV Llobregat TV, SL 10 Directe

INCIDÈNCIES

Terramar Penedès: Mitjançant escrit de 5 de juny de 2018 (reg. E-505/2018, de 8 de juny), l'administrador de la societat Mola TV, SL comunica al Consell de l'Audiovisual de Catalunya la rescissió del contracte d'arrendament d'aquesta llicència amb la societat CAT 4 TV, SL, anterior titular d'aquesta llicència. Aquest arrendament havia estat autoritzat mitjançant l'Acord 19/2015, de 18 de febrer.
Terramar Tarragona: Mitjançant escrit de 5 de juny de 2018 (reg. E-505/2018, de 8 de juny), l'administrador de la societat Mola TV, SL comunica al Consell de l'Audiovisual de Catalunya la rescissió del contracte d'arrendament d'aquesta llicència amb la societat CAT 4 TV, SL, anterior titular d'aquesta llicència. Aquest arrendament havia estat autoritzat mitjançant l'Acord 19/2015, de 18 de febrer.

DECISIONS

Terramar Penedès (TL09B-30-3): Mitjançant l'Acord 74/2018, d'11 de juliol, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, autoritza el projecte de transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) del programa 3, canal 54, amb referència TL02T, de la demarcació de Tarragona i del programa 3, canal 30, amb referència TL09B, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú, per part de la societat Cat 4 TV, SL, a favor de la societat Canal Costa Catalana, SL. Els efectes de l’Acord restaven condicionats a l’obtenció de l’autorització a la qual es refereix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric, pel que fa a la transmissió de la concessió de domini públic radioelèctric, que acompanya al títol habilitant. En data 12 de setembre de 2018, es va atorgar, mitjançant resolució de la Secretaria d’Estat per a l’Avançament Digital, l’autorització prèvia en relació a la transmissió de les concessions demanials DGT-0600644 i DGB-0600646, annexes a les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, corresponent al programa 3 del canal 54 de la TDT de la demarcació de Tarragona (TL02T) i programa 3 del canal 30 de la TDT de la demarcació de Vilanova i la Geltrú (TL09B), de Cat 4 TV, SL a favor de Canal Costa Catalana, SL, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric.
Terramar Tarragona (TL02T-39-3): Mitjançant l'Acord 74/2018, d'11 de juliol, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, autoritza el projecte de transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) del programa 3, canal 54, amb referència TL02T, de la demarcació de Tarragona i del programa 3, canal 30, amb referència TL09B, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú, per part de la societat Cat 4 TV, SL, a favor de la societat Canal Costa Catalana, SL. Els efectes de l’Acord restaven condicionats a l’obtenció de l’autorització a la qual es refereix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer, mitjançant el qual s’aprova el Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric, pel que fa a la transmissió de la concessió de domini públic radioelèctric, que acompanya al títol habilitant. En data 12 de setembre de 2018, es va atorgar, mitjançant resolució de la Secretaria d’Estat per a l’Avançament Digital, l’autorització prèvia en relació a la transmissió de les concessions demanials DGT-0600644 i DGB-0600646, annexes a les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, corresponent al programa 3 del canal 54 de la TDT de la demarcació de Tarragona (TL02T) i programa 3 del canal 30 de la TDT de la demarcació de Vilanova i la Geltrú (TL09B), de Cat 4 TV, SL a favor de Canal Costa Catalana, SL, d’acord amb el que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reglament sobre l’ús del domini públic radioelèctric. Atès que la societat CAT 4 TV, SL no disposa de cap altra llicència, es procedeix a donar-la de baixa del Registre de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de Catalunya.

Terramar Penedès TL09B-30-3 Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès)

Freqüència: TL09B-30-3 Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès)
Nom comercial: Terramar Penedès
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.etv.cat/
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Terramar Tarragona TL02T-39-3 Tarragona ()

Freqüència: TL02T-39-3 Tarragona ()
Nom comercial: Terramar Tarragona
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://www.etv.cat/
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No