Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Calella
NIF: P0803500H

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça de la Constitució 9
Municipi: Calella
Codi Postal: 08370
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Marc Buch Rigola

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Montserrat Candini Puig Alcaldessa Marc Buch Rigola President

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Calella (107.9): ACORD GOV/93/2018, de 9 d'octubre, pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Calella una concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (DOGC núm. 7724, d'11 d'octubre de 2018). Prèviament, el Govern de la Generalitat havia atorgat a l'Ajuntament de Calella, a la sessió del 14 d'octubre de 1991, l'adjudicació provisional per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.