Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Leriform Lleida, SLU
NIF: B25066184

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer del riu 6
Municipi: Lleida (25007)
Codi Postal: 25005
Provincia: Lleida

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Fustaferr, SLU 51,45 Directe Juan Cal Sánchez 6,64 Directe Santiago Costa Miranda 6,31 Directe José M. Sanuy Vinós 5,31 Directe Antonio Herrera Dorado 5,18 Directe Robert Serentill Utgés 100 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Lleida Televisió (): Mitjançant l'Acord 75/2021, de 8 de setembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió per part de Prensa Leridana, SL, a favor de Lerinform Lleida, SLU, de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) d’àmbit local següents: - Demarcació de Balaguer: canal 24, programa 3, amb referència TL01L. - Demarcació de Lleida: canal 27, programa 2, amb referència TL02L. - Demarcació de la Seu d’Urgell: canal 33, programa 2, amb referència TL03L. - Demarcació de Vielha e Mijaran: canal 41, programa 2, amb referència TL04L. ATENCIÓ: Aquest Acord ha estat comunicat a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de l’Espectre Radioelèctric del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, als efectes de donar compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (PENDENT DE RESOLUCIÓ DEL MINISTERI)
Lleida Televisió (): Mitjançant l'Acord 75/2021, de 8 de setembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió per part de Prensa Leridana, SL, a favor de Lerinform Lleida, SLU, de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) d’àmbit local següents: - Demarcació de Balaguer: canal 24, programa 3, amb referència TL01L. - Demarcació de Lleida: canal 27, programa 2, amb referència TL02L. - Demarcació de la Seu d’Urgell: canal 33, programa 2, amb referència TL03L. - Demarcació de Vielha e Mijaran: canal 41, programa 2, amb referència TL04L. ATENCIÓ: Aquest Acord ha estat comunicat a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de l’Espectre Radioelèctric del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, als efectes de donar compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (PENDENT DE RESOLUCIÓ DEL MINISTERI)
Lleida Televisió (): Mitjançant l'Acord 75/2021, de 8 de setembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió per part de Prensa Leridana, SL, a favor de Lerinform Lleida, SLU, de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) d’àmbit local següents: - Demarcació de Balaguer: canal 24, programa 3, amb referència TL01L. - Demarcació de Lleida: canal 27, programa 2, amb referència TL02L. - Demarcació de la Seu d’Urgell: canal 33, programa 2, amb referència TL03L. - Demarcació de Vielha e Mijaran: canal 41, programa 2, amb referència TL04L. ATENCIÓ: Aquest Acord ha estat comunicat a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de l’Espectre Radioelèctric del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, als efectes de donar compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (PENDENT DE RESOLUCIÓ DEL MINISTERI)
Tot TV (): Mitjançant l'Acord 75/2021, de 8 de setembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió per part de Prensa Leridana, SL, a favor de Lerinform Lleida, SLU, de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre (TDT) d’àmbit local següents: - Demarcació de Balaguer: canal 24, programa 3, amb referència TL01L. - Demarcació de Lleida: canal 27, programa 2, amb referència TL02L. - Demarcació de la Seu d’Urgell: canal 33, programa 2, amb referència TL03L. - Demarcació de Vielha e Mijaran: canal 41, programa 2, amb referència TL04L. ATENCIÓ: Aquest Acord ha estat comunicat a la Subdirecció General de Planificació i Gestió de l’Espectre Radioelèctric del Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, als efectes de donar compliment al que estableix l’apartat 4 de l’article 39 del Reial decret 123/2017, de 24 de febrer (PENDENT DE RESOLUCIÓ DEL MINISTERI)

Lleida Televisió TL04L-41-2 Vielha e Mijaran (Aran)

Freqüència: TL04L-41-2 Vielha e Mijaran (Aran)
Nom comercial: Lleida Televisió
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: lleidatelevisio.xiptv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Lleida Televisió TL02L-27-2 Lleida (Segrià)

Freqüència: TL02L-27-2 Lleida (Segrià)
Nom comercial: Lleida Televisió
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: lleidatelevisio.xiptv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Lleida Televisió TL01L-24-3 Balaguer (Noguera)

Freqüència: TL01L-24-3 Balaguer (Noguera)
Nom comercial: Lleida Televisió
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: lleidatelevisio.xiptv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Tot TV TL03L-33-2 La Seu d'Urgell (Alt Urgell)

Freqüència: TL03L-33-2 La Seu d'Urgell (Alt Urgell)
Nom comercial: Tot TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: www.tottv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No