Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Kiss Media, SA
NIF: A63560882

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Aragó 390
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08013
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Blas Herrero Fernández

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Blas Herrero Fernández Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Radio Blanca, SA 99,967 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Kiss FM (101.3): Mitjançant l'Acord 43/2011, de 23 de març, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, s'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació del servei de comunicació audiovisual radiofònica corresponent a la localitat de la Bisbal d'Empordà (101.3 MHz), titularitat de Zeta Rock and Gol, SA, en favor de la societat Kiss Media, SA.

Kiss FM 101.3 La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)

Freqüència: 101.3 La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà)
Nom comercial: Kiss FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol:
Data d'adjudicació: 23/03/2011
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà, Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.kissfm.es
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No