Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Montcau Produccions, SL
NIF: B64443534

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Catalunya 15-16
Municipi: Sabadell
Codi Postal: 08206
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Daniel Cascales Vilardell

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Daniel Cascales Vilardell Administrador solidari David Mir Gassiot Administrador solidari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus David Mir Gassiot 33,33 Directe Víctor Vergara Alegre 33,33 Directe Daniel Cascales i Vilardell 33,33 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Digital Hits FM (101.7): - Acord 4/2016, de 19 de gener, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, d'autorització d'arrendament per part de la societat Som House, SL a favor de la societat Capital Radio Economia, SL. Finalització per rescissió de l'acord d'arrendament, en data 31 de maig de 2020. - Acord 112/2020, de 23 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, d'autorització de la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència a Manresa (101.7 MHz), per part de la societat Som House, SL, a favor de la societat Montcau Produccions, SL.
Digital Hits FM (106.0): Mitjançant l'Acord 20/2019, de 27 de febrer, de 2019, del Ple del Consell, s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència a la localitat d’Amposta (106.0 MHz), per part dels seus titulars, els senyors Manuel Vicente de Ramon Ferré i José Santiago San Nicolás i la senyora Maria Teresa Valldepérez Cabrillana, com a part arrendadora, a favor de la societat Montcau Produccions, SL, com a part arrendatària. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la part arrendadora, als quals la societat arrendatària se subroga íntegrament.

Digital Hits FM 106.0 Amposta (Montsià)

Freqüència: 106.0 Amposta (Montsià)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 28/06/1993
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 101.7 Manresa (Bages)

Freqüència: 101.7 Manresa (Bages)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 28/12/1995
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes:
Tipus de contingut:
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 95.7 Vic (Osona)

Freqüència: 95.7 Vic (Osona)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 03/09/2014
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput: 03/09/2014
Final de còmput: 03/09/2029
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Digital Hits FM 95.8 Tremp (Pallars Jussà)

Freqüència: 95.8 Tremp (Pallars Jussà)
Nom comercial: Digital Hits FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 03/09/2014
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput: 03/09/2014
Final de còmput: 03/09/2029
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.digitalhits.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No