Acord 134/2022 d’adaptacions específiques de música cantada en català. Any 2022 (12,5%)

  • Adaptacions específiques
  • Estimacions
  • Música cantada
  • Música en català
  • Música en aranès
  • Ràdio Popular, SA
  • Ràdio 13 de Catalunya, SAU