Acord 136/2022 d’adaptacions específiques de música cantada en català. Any 2022 (20%)

  • Adaptacions específiques
  • Estimacions
  • Música cantada
  • Música en català
  • Música en aranès
  • Ràdio Ripoll, SL
  • Ràdio i Televisió de la Catalunya Nova, SL