Acord 13/2023 d’extinció de la llicència per a la prestació de serveis de TDT local corresponent al programa número 4, canal 48, amb referència TL05B, de la demarcació de Manresa, titularitat de la societat Montcau Produccions, SL (expedient 5/O/2022)

  • Prestadors
  • Extinció de llicència
  • Televisió digital terrestre
  • TDT local
  • Manresa (demarcació)
  • Manca d'inici d'emissions
  • Incompliment reiterat de contingut
  • Incompliment de condicions essencials
  • Montcau Produccions, SL