Acord 25/2023 d'obertura de període d’informació prèvia a la societat Emissions Digitals de Catalunya, SAU, en relació amb les emissions del programa número 4 (EDC4) del canal múltiple de TDT amb cobertura nacional a Catalunya (expedient 1/O/2023)

 • Informació prèvia
 • Televisió digital terrestre amb cobertura nacional
 • Suspensió d'ús de llicència
 • Arrendament de programa
 • Duplicació de senyal
 • EDC4 (MUX, programa)
 • EDC1(MUX, programa)
 • Emissions Digitals de Catalunya, SAU
 • EDICA
 • Alta Tecnologia en Comunicacions, SL
 • Fibracat
 • 8tv