Acord 22/2023 de modificació de l’estructura accionarial de Tortosa TV, SL, per una operació societària d’augment del capital social de la companyia. Títol IV del capítol II de la Llei 22/2005 de la comunicació audiovisual de Catalunya (exp.10/A/2022)

  • Negocis jurídics
  • Autorització prèvia
  • Estructura accionarial
  • Augment de capital social
  • Televisió digital terrestre local
  • Tortosa Televisió, SL
  • Residència tercera edat L'Onada SL
  • Ebre Digital, SL