Acord 82/2023 de resolució del concurs públic per a l’adjudicació d’una llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en FM a Sant Pere de Ribes-Montgròs (100.9 MHz) de titularitat privada (exp. 1-A-2022)

  • Títols habilitants
  • Adjudicació de llicències
  • Concursos públics
  • Ràdio FM
  • Sector privat
  • Sant Pere de Ribes
  • Montgròs
  • Radiocat XXI, SL