Acord 85/2023 de resolució de la sol·licitud d’accés a la informació pública en matèria de qualificació de la programació, presentada pel senyor [...]

 • Dret d'accés
 • Accés a la informació pública
 • Instrucció general
 • Qualificació de continguts
 • Senyalització
 • Protecció de la infància i l'adolescència
 • Violència verbal
 • Violència psicològica
 • Violència sexual
 • Drogues
 • Queixes
 • Informes