Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: CATVL 97, SLU
NIF: B61451399

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Catedral 2
Municipi: Vic
Codi Postal: 08500
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Elisabeth Codina Satorras

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Esperanza Polvillo Almuedo Cap d'Administració Premsa d'Osona, SA: Elisabeth Codina Satorras Administradora única

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

El 9 FM (92.8): Mitjançant l’Acord 93/2017, de 10 d’octubre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, autoritza el projecte de transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència, corresponent a la localitat de Vic (92.8 MHz) i del programa 4, canal 50, amb referència TL08B, de televisió digital terrestre, de la demarcació de Vic, per part de la societat Mitjans Audiovisuals d’Osona, SLU, a favor de la societat CATVL 97, SLU. Aquesta autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, als quals la societat CATVL 97, SLU, se subroga íntegrament. Mitjançant l’Acord 135/2015, de 4 de novembre, el Ple del Consell autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència, corresponent a la localitat de Vic (92.8 MHz), per part de la societat Premsa d’Osona, SA, a favor de la societat Mitjans Audiovisuals d’Osona, SLU. Com a conseqüència d’aquesta autorització, l’adquirent queda subrogat en totes les obligacions i els compromisos particulars assumits en el seu moment per la societat transmetent.
El 9 TV (TL08B-25-4): Mitjançant l’Acord 93/2017, de 10 d’octubre, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya autoritza el projecte de transmissió de les llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica en ones mètriques amb modulació de freqüència, corresponent a la localitat de Vic (92.8 MHz) i del programa 4, canal 50, amb referència TL08B, de televisió digital terrestre, de la demarcació de Vic, per part de la societat Mitjans Audiovisuals d’Osona, SLU, a favor de la societat CATVL 97, SLU. Aquesta autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per la societat transmetent, als quals la societat CATVL 97, SLU, se subroga íntegrament.

El 9 FM 92.8 Vic (Osona)

Freqüència: 92.8 Vic (Osona)
Nom comercial: El 9 FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://el9nou.cat/el9fm
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

El 9 TV TL08B-25-4 Vic (Osona)

Freqüència: TL08B-25-4 Vic (Osona)
Nom comercial: El 9 TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://el9nou.cat/el9tv
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No