Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Associació Cultural El Breny
NIF: G59836973

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça Generalitat
Municipi: Sant Vicenç de Castellet
Codi Postal: 08295
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Joan Juanola Serdà

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Rosa Auguets To Directora del servei de comunicació Joan Juanola Serdà President Georgina Farrando Palma Vicepresidenta Jordi Largo Muñoz Secretari Jordi Trillo Pujol Vocal Norma Andrés Canal Vocal

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Castellet Ràdio (): MItjançant l'Acord 75/2018, de 11 de juliol, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya dona conformitat de la comunicació prèvia presentada per l’Associació Cultural el Breny, per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric, amb nom comercial Castellet Ràdio.

Castellet Ràdio ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Castellet Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.castelletradio.cat
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No