Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Manel Gómez Viguera
NIF: *********

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Bonaventura Pedemonte 17
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Codi Postal: 08740
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Martorell TV (): Mitjançant l'Acord 20/2020, de 19 de febrer, el Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya mostra la conformitat amb la comunicació prèvia per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual mitjançant tecnologies altres que l’espectre radioelèctric del servei de televisió per internet a la carta amb nom comercial Martorell TV, prestat pel senyor Manel Gómez Viguera.

Martorell TV ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Martorell TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència: 19/02/2020
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.martorelltv.com
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No