Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ajuntament de Calella
NIF: P0803500H

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Plaça de la Constitució 9
Municipi: Calella
Codi Postal: 08370
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Marc Buch Rigola

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Marc Buch Rigola Alcalde Marc Buch Rigola President

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Calella (107.9): ACORD GOV/93/2018, de 9 d'octubre, pel qual s'atorga a l'Ajuntament de Calella una concessió per a la prestació del servei públic de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (DOGC núm. 7724, d'11 d'octubre de 2018). Prèviament, el Govern de la Generalitat havia atorgat a l'Ajuntament de Calella, a la sessió del 14 d'octubre de 1991, l'adjudicació provisional per a la gestió del servei de radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència.

Ràdio Calella 107.9 Calella (Maresme)

Freqüència: 107.9 Calella (Maresme)
Nom comercial: Ràdio Calella
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 10/10/2018
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.radiocalella.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No