Back to top

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Isabel Torras Espinalt Administradora única

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Josep Olivet Torras 50 Directe Isabel Torras Espinalt 50 Directe

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació