Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Associació de Mitjans i Serveis Culturals en Ràdio i Televisió Local de Catalunya - Grup AMSC
NIF: G66832718

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Rambla Guipúscoa 92 D
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08020
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Joan Nadales Palma

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Joan Nadales Palma President Jordi Udina Bonet Secretari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Grup AMSC - Gran Via Ràdio (): Acord 24/2021, de 10 de març, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, de conformitat de la comunicació prèvia presentada per l’Associació de Mitjans i Serveis Culturals en Ràdio i Televisió Local de Catalunya-Grup AMSC per prestar els serveis de comunicació audiovisual de ràdio per internet i sota demanda (Grup AMSC-Gran Via Ràdio).

Grup AMSC - Gran Via Ràdio ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Grup AMSC - Gran Via Ràdio
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.granviaradio.com
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre:
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No