Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Jordi Salort Mateo
NIF: *********

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Verge del Pilar 7
Municipi: Sant Andreu de la Barca
Codi Postal: 08740
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

La Barca Producció TV (): Acord 66/2020, de 15 de juliol, del Ple del Consell, de conformitat de la comunicació prèvia presentada pel senyor Jordi Salort Mateo per prestar un servei de comunicació audiovisual de televisió per internet sota demanda (La Barca Producció TV).

La Barca Producció TV ()

Freqüència: ()
Nom comercial: La Barca Producció TV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes:
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Sota demanda
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: Sí Facebook, Youtube i Instagram