Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: ETV - Llobregat TV, SL
NIF: B62677331

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Verge de Guadalupe 28-30
Municipi: Esplugues de Llobregat
Codi Postal: 08950
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Frederic Cano Campos

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Frederic Cano Campos Administrador únic

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Frederic Cano Campos 51 Directe Joan Sanagustín Badia 13 Directe Laura Sanagustín Badia 13 Directe Montserrat Pérez Saborit 13 Directe Esplugues Televisió, SCCL 6 Directe Montse Pérez Saborit 20 Indirecte Josep Veas Pelegrín 20 Indirecte Joan Sanagustín Badia 20 Indirecte Laura Sanagustín Badia 20 Indirecte Frederic Cano Campos 20 Indirecte Frederic Cano Campos 20 Indirecte Joan Sanagustín Badia 20 Indirecte Laura Sanagustín Badia 20 Indirecte Montserrat Pérez Saborit 20 Indirecte Oriol Campderrós Ballester 20 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

ETV TL03B-36-1 Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)

Freqüència: TL03B-36-1 Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat)
Nom comercial: ETV
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://etv.xiptv.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No