Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Consorci per a la gestió de la televisió digital terrestre del Camp de Tarragona (TACOALT)
NIF: P4300062I

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Ramon y Cajal 70
Municipi: Tarragona
Codi Postal: 43005
Provincia: Tarragona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Francesc Farré Camps

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Francesc Farré Camps President Laura Poblet Badia Vicepresidenta primera Oscar Sánchez Ibarra Vicepresident segon Xavier Abelló Tomás Gerent Laura Poblet Badia Vicepresidenta primera Oscar Sánchez Ibarra Vicepresident segon Francesc Farré Camps President Xavier Abelló Tomás Gerent Rafael Orihuel Iranzo Secretari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

No hi ha informació

TAC 12 TL02T-39-1 Tarragona (Tarragonès)

Freqüència: TL02T-39-1 Tarragona (Tarragonès)
Nom comercial: TAC 12
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Règim de gestió directa
Data d'adjudicació: 04/04/2006
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.tac12.tv
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No