Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Associació d'Amics de la Ràdio de Sitges
NIF: G67324673

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Marina 305
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08025
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Ignasi Pidevall Borrell

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Ramon Hernández Martínez President Jordi Collados Muñoz Vicepresident Ignasi Pidevall Borrell Secretari Sergi Nolla Albiol Tresorer

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Ràdio Sitges (): Acord 3/2019, de 16 de gener, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, de conformitat de la comunicació prèvia, presentada per l'Associació d'Amics de la Ràdio de Sitges, per prestar el servei de comunicació audiovisual de ràdio mitjançant tecnologies altres que l'espectre radioelèctric, amb nom comercial Ràdio Sitges.

Ràdio Sitges ()

Freqüència: ()
Nom comercial: Ràdio Sitges
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Comunicació prèvia
Data d'adjudicació:
Data de transformació en llicència:
Inici de còmput:
Final de còmput:
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Altres, Musical
Web del servei: www.radiositges.com
Àmbit geogràfic:
Audiència objectiva:
Servei comercial: No
Sense ànim de lucre:
Hores d'emissió:
Tipus d'emissió: Lineal
Tecnologia del servei: Internet
Distribució per tercers: No