Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Grup Flaix, SL
NIF: B61801635

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Passeig de Gràcia 55
Municipi: Barcelona
Codi Postal: 08007
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Sergi García Roig

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Sergi García Roig Conseller delegat Sebastià Auger Nebot Secretari no conseller

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Tiana’n’man, SL 100 Directe Carles Cuní i Llaudet 99,9 Indirecte

INCIDÈNCIES

No hi ha informació

DECISIONS

Flaix FM (101.8): Acord 12/2023, de 1 de febrer, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya. S'autoritza la transmissió de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora a la localitat de Montblanc, freqüència 101.8 MHz, per part de la societat Emissions Miramar, SA, a favor de la societat Grup Flaix, SL, en els termes assenyalats a la part expositiva d’aquest acord. L’autorització s’entén sens perjudici de la plena vigència de les obligacions i els compromisos particulars assumits per Emissions Miramar, SA, en els quals la societat adquirent, Grup Flaix, SL, se subroga íntegrament.

Flaix FM 101.8 Montblanc (Conca de Barberà)

Freqüència: 101.8 Montblanc (Conca de Barberà)
Nom comercial: Flaix FM
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 01/02/2023
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.flaixfm.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No