Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Publicacions Penedès, SA
NIF: A08734949

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer Papiol 1
Municipi: Vilafranca del Penedès
Codi Postal: 08720
Provincia: Barcelona

REPRESENTANT LEGAL

Nom Ricard Rafecas Ruiz

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Ricard Rafecas Ruiz Apoderat i conseller delegat Pere Montserrat Ferrer President i conseller-delegat Xavier Freixedas Domenech Conseller delegat i secretari

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Pere Montserrat Ferrer 24,84 Directe Xavier Freixedas Domenech 24,84 Directe Ricard Rafecas Ruiz 24,84 Directe Joan Raventós Pujado 24,84 Directe

INCIDÈNCIES

TV El Vendrell: En data 18 de novembre de 2019, la societat Hermes Comunicacions, SA va comunicar al Consell de l'Audiovisual de Catalunya (registre d’entrada núm. 611/2019) la rescissió dels contractes d’arrendament de les 12 llicències de TDT local de les quals era arrendatària, així com el cessament de les emissions pels programes corresponents, tot amb efectes des del 31 de desembre de 2019, excepte el contracte corresponent a la demarcació de Manresa amb efectes 31 d’octubre de 2019.

DECISIONS

TV El Vendrell (TL09B-30-4): Acord 3/2018, de 24 de gener, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s'autoritza l’arrendament de la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual de televisió digital terrestre, d’àmbit local, de la demarcació de Vilanova i la Geltrú (programa 4, canal 30, referència TL09B), titularitat de Publicacions Penedès, SA, a favor de Xarxa de Serveis i de Comunicacions 2014, SL, actualment, Hermes Comunicacions, SA

TV El Vendrell TL09B-30-4 Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès)

Freqüència: TL09B-30-4 Vilanova i la Geltrú (Baix Penedès)
Nom comercial: TV El Vendrell
Tipus de servei: Televisió
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 18/07/2006
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.rtvelvendrell.cat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Digital, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No