Back to top

DADES DEL PRESTADOR

Denominació social: Ràdio Lleida, SL
NIF: B25713322

DOMICILI SOCIAL

Adreça: Carrer del Riu 2
Municipi: Lleida
Codi Postal: 25007
Provincia: Lleida

REPRESENTANT LEGAL

Nom Alfonso López Casas

ÒRGANS DE GOVERN DEL TITULAR

Nom Carrec Robert Serentill Utges President Raul Rodríguez González Vicepresident i conseller delegat Alfonso López Casas Secretari no conseller del Consell d'administració

PARTICIPACIONS SIGNIFICATIVES SUPERIORS AL 5%

Nom / Raó Social % Tipus Sociedad Española de Radiodifusión, SL 66,5 Directe Prensa Leridana, SA 33,5 Directe Promotora de Informaciones, SA 100 Indirecte Prisa Radio, SL 100 Indirecte Prisa Media, SLU 80 Indirecte Grupo Godó de Comunicació, SA 20 Indirecte

INCIDÈNCIES

LOS40 Classic Lleida: Antiga freqüència 102.2 MHz (Lleida). Mitjançant Resolució de 27 d'octubre, de la Secretaria d'Estat de Telecomunicacions i Infraestructures Digitals, s'aprova el projecte tècnic de l'estació radioelèctrica per a la freqüència 100.3 MHz de Lleida Alpicat.
SER Catalunya: Transformació provisional (28/07/2010). Va assolir plena eficàcia el 02/12/2015 (Acord de Ple del Consell núm. 152/2015).

DECISIONS

Cadena Dial (98.4): Acord 39/2014, de 24 de març, d'autorització d'absorció de societat.
LOS40 Classic Lleida (100.3): Acord 252/2010, de 17 de novembre, d'autorització d'arrendament.
LOS40 Lleida (92.6): Acord 251/2010, de 17 de novembre, d'autorització de transmissió.
Ràdio Lleida - Cadena SER (93.4): Acord 39/2014, de 24 de març, d'autorització d'absorció de societat.
SER (88.2): Acord 252/2010, de 17 de novembre, d'autorització d'arrendament.
SER Catalunya (103.6): Acord 121/2018, de 19 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s’autoritza la revisió de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de les localitats de Sort (89.6 MHz), Vielha (97.2 MHz) i Lleida (103.6 MHz), de titularitat de Ràdio Terraferma de Lleida, SA, per substituir una tipologia de programació especialitzada musical per una tipologia de programació generalista (producte “SER Catalunya”), d’acord amb una millor garantia de l’interès general, tot constatant la nul·la necessitat de recórrer al procediment de revisió respecte de les altres llicències, de titularitat de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU, Ràdio Lleida, SL, i Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL, atès que el canvi d’un producte de tipologia generalista per un altre constitueix un canvi de programació, dins de la mateixa tipologia de programació. Acord 254/2010, de 17 de novembre, d'autorització d'arrendament.
SER Catalunya (104.4): Acord 39/2014, de 24 de març, d'autorització d'absorció de societat.
SER Catalunya (89.6): Acord 121/2018, de 19 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s’autoritza la revisió de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de les localitats de Sort (89.6 MHz), Vielha (97.2 MHz) i Lleida (103.6 MHz), de titularitat de Ràdio Terraferma de Lleida, SA, per substituir una tipologia de programació especialitzada musical per una tipologia de programació generalista (producte “SER Catalunya”), d’acord amb una millor garantia de l’interès general, tot constatant la nul·la necessitat de recórrer al procediment de revisió respecte de les altres llicències, de titularitat de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU, Ràdio Lleida, SL, i Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL, atès que el canvi d’un producte de tipologia generalista per un altre constitueix un canvi de programació, dins de la mateixa tipologia de programació. Acord 254/2010, de 17 de novembre, d'autorització d'arrendament.
SER Catalunya (97.2): Acord 121/2018, de 19 de desembre, del Ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, mitjançant el qual s’autoritza la revisió de les llicències per a la prestació del servei de comunicació audiovisual de radiodifusió sonora de les localitats de Sort (89.6 MHz), Vielha (97.2 MHz) i Lleida (103.6 MHz), de titularitat de Ràdio Terraferma de Lleida, SA, per substituir una tipologia de programació especialitzada musical per una tipologia de programació generalista (producte “SER Catalunya”), d’acord amb una millor garantia de l’interès general, tot constatant la nul·la necessitat de recórrer al procediment de revisió respecte de les altres llicències, de titularitat de la Sociedad Española de Radiodifusión, SLU, Ràdio Lleida, SL, i Emissores Catalanes Audiovisuals de Proximitat, SL, atès que el canvi d’un producte de tipologia generalista per un altre constitueix un canvi de programació, dins de la mateixa tipologia de programació. Acord 254/2010, de 17 de novembre, d'autorització d'arrendament.
SER Catalunya (99.2): Acord 253/2010, de 17 de novembre, del Ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. S'autoritza a la Sociedad Española de Radiodifusión, SL a transmetre a Ràdio Lleida, SL, la llicència per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual radiofònica corresponent a la localitat de Cervera (99.2 MHz).

Cadena Dial 98.4 Miralcamp (Pla d'Urgell)

Freqüència: 98.4 Miralcamp (Pla d'Urgell)
Nom comercial: Cadena Dial
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 24/03/2014
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.cadenadial.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

LOS40 Classic Lleida 100.3 Lleida (Segrià)

Freqüència: 100.3 Lleida (Segrià)
Nom comercial: LOS40 Classic Lleida
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.los40.com/seccion/los40classic
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

LOS40 Lleida 92.6 Lleida (Segrià)

Freqüència: 92.6 Lleida (Segrià)
Nom comercial: LOS40 Lleida
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 17/11/2010
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.los40.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

Ràdio Lleida - Cadena SER 93.4 Lleida (Segrià)

Freqüència: 93.4 Lleida (Segrià)
Nom comercial: Ràdio Lleida - Cadena SER
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 24/03/2014
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà, Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/radio_lleida
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER 88.2 Bossòst (Aran)

Freqüència: 88.2 Bossòst (Aran)
Nom comercial: SER
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà, Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER Catalunya 104.4 Solsona (Solsonès)

Freqüència: 104.4 Solsona (Solsonès)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 24/03/2014
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER Catalunya 99.2 Cervera (Segarra)

Freqüència: 99.2 Cervera (Segarra)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 17/11/2010
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER Catalunya 103.6 Lleida (Segrià)

Freqüència: 103.6 Lleida (Segrià)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà
Tipus de contingut: Musical
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER Catalunya 89.6 Sort (Pallars Sobirà)

Freqüència: 89.6 Sort (Pallars Sobirà)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà, Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No

SER Catalunya 97.2 Vielha e Mijaran (Aran)

Freqüència: 97.2 Vielha e Mijaran (Aran)
Nom comercial: SER Catalunya
Tipus de servei: Ràdio
Tipus de títol: Llicència
Data d'adjudicació: 07/11/2008
Data de transformació en llicència: 28/07/2010
Inici de còmput: 28/07/2010
Final de còmput: 28/07/2025
Idiomes: Castellà, Català
Tipus de contingut: Generalista
Web del servei: http://www.cadenaser.com/emisora/sercat
Àmbit geogràfic: Local
Audiència objectiva: Tots els públics
Servei comercial:
Sense ànim de lucre: No
Hores d'emissió: 24
Tipus d'emissió: Lineal, Obert, Sota demanda
Tecnologia del servei: Analògica, Internet, Ones hertzianes terrestres
Distribució per tercers: No